Referencie

AMMA, v.o.s. v likvidácii (Košice)
ARCHUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (Košice)
ARTECO s.r.o. (Poprad)
ATYPIK

BAUMAG CHLMEC, s.r.o. v konkurze (Kráľovský Chlmec)

DOMINO s.r.o. (Bardejov)
Dužina, a.s. “v likvidácii“ (Banská Štiavnica)

Ekovoda, akciová spoločnosť Zlatá Idka (Zlatá Idka)
EXCELS spol. s r.o. Košice (Košice)

Fenix, s.r.o. v konkurze (Košice)
FORMBETON – TP, a.s. Kežmarok (Kežmarok)
FRUCONA (Levoča)

GLORIOUS, akciová spoločnosť Dobšiná v likvidácii (Dobšiná)

HOGES spoločnosť s ručením obmedzeným Svidník (Svidník)
HM, montáže technologických zariadení, s.r.o. v likvidácii (Košice)

INTERBYT, výrobno-stavebné družstvo, Košice (Košice)
INTERJOY SLOVAKIA – Import/Export, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (Košice)
INTERMIKRA, s.r.o. v likvidácii (Košice)

KAVEKO INTERNATIONAL spol. s r.o. Košice (Košice)
KUČERÁK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Revúca (Revúca)
KYBERNEX, s.r.o. Košice v likvidácii (Košice)

L.O.S., spol. s r.o. (Spišská Nová Ves)

MEANDER PARK, s.r.o., „v konkurze“ (Banská Bystrica)
Molex Slovakia Managment, s.r.o. v likvidácii (Bratislava)

ORIM spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (Košice)
OSIVEX a.s. (Košice)

PANTHER, spol. s r.o. (Košice)

ROVIVAL, spoločnosť s ručením obmedzeným (Košice)

TERRANO, spol. s r.o. (Košice)
Trebišovské strojárne, a.s. v likvidácii (Trebišov)

VAMI, spol. s r.o. (Prešov)
VENECIA BARDEJOV, obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. (Bardejov)
Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik v likvidácii (Spišská Nová Ves)
VSDS, spol. s r.o., Valaliky (Valaliky)

WOODCOMP s.r.o. (Dobšiná)

YOMAX, spol. s r.o. (Košice)

Služby

Zákony

Kontakt