SPRÁVA REGISTRATÚRY BEZ
TRVALEJ DOKUMENTÁRNEJ
HODNOTY

SPRAVUJEME REGISTRATÚRNE
ZÁZNAMY VIAC AKO 30
ZANIKNUTÝCH FIRIEM

VYHOTOVUJEME KÓPIE,
POTVRDENIA, ODPISY A VÝPISY Z
OSOBNÝCH SPISOV A MZDOVÝCH
LISTOV

Služby

Referencie

Zákony

Kontakt