Zákony

395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

628/2002 Z.z.
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach

251/2005 Z.z.
zmena vyhlášky o archívoch a registratúrach

242/2007 Z.z.
zmena vyhlášky k vykonaniu zákona o archívoch a registratúrach

431/2002 Z.z.
o účtovníctve

7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov

216/2007 Z.z.
zmena zákona o archívoch a registratúrach

Služby

Referencie

Kontakt